Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
farge.png lofi.png
Vær fra yr.no
Klarvær

Nyheter fra Eidsberg ungdomsskole:

Spiseforstyrrelser

Når maten blir en fiende

Spiseforstyrrelser er en psykisk lidelse knyttet til tanker og følelser om mat, kropp og vekt. Mange unge strever med å håndtere at kroppen forandrer seg i oppveksten. Som foreldre må vi være gode rollemodeller og oppmerksomme på endringer.
Spiseforstyrrelser kan ramme unge gutter og jenter helt ned i barneskolealder, og kan være svært farlig.

2014-03-23
Sweetest

Ungdomsbedrifter fra Eidsberg på topp!

"Sushi Clips" fra Eidsberg Ungdomsskole gikk av med seieren i som beste bedrift under fylkesmessa for Ungt Entreprenørskap.

2014-03-17
Foreldreengasjement

Foreldrenes rolle i læringsarbeidet

Alle foreldre kan være en ressurs for sine barns læring. I møte med skolen og som støtte i hjemmet, spiller foreldrene en avgjørende rolle for barnas resultater. Bli kjent med andre foreldre, og bidra til et trygt læringsmiljø rundt skolebarna.
Læringsmiljøet favner ikke bare elever og ansatte på skolen, men også foreldre og samarbeidet mellom hjem og skole.

2014-03-10
Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet i hverdagen

Etter hvert som barna blir større, blir de fleste mindre aktive i lek og hverdag. Oppvekst i en aktiv familie gir barna et godt grunnlag for å ta med seg sunne aktivitetsvaner gjennom livet. Også her er foreldrene viktige rollemodeller.
En aktiv fritid legger grunnlaget for en god fysisk form. Alle barn bør være i aktivitet minst 60 minutter hver dag.

2014-02-24
Digitale læringsressurser

Digitale læringsressurser

Det finnes mange gode læringsressurser fritt tilgjengelig på nett. Digitale verktøy skaper variasjon og motivasjon for barna, og gir nye innfallsvinkler til lærestoffet. Her finner du tips til noen nettsider som kan være til hjelp i skolearbeidet.

All verdens informasjon er bare et tastetrykk unna.

2014-02-10